Akoestisch adviesbureau

Regio Alkmaar / Heerhugowaard

Geluidsadvies op maat

 
 


Akoestisch adviseur: Joop Witteman

Jaguar 11, 1704TS HEERHUGOWAARD

Email: witteman.geluid@gmail.com

072-5713764 / 0623443991

KvK 72489 Alkmaar

 

    WITTEMAN GELUIDBEHEERSING

Geluid kan hinderlijk zijn en is op lange termijn schadelijk voor de gezondheid.

De Wet  geluidhinder bevat diverse geluidsnormen en richtlijnen om teveel geluid(dus hinder) tegen te gaan. Het gaat dan om industrie- weg en (spoor)verkeerslawaai.

Voor (kleine)bedrijven is het activiteitenbesluit Wet milieubeheer van toepassing.

Ook is geluid van belang bij de realisatie van nieuwe woningen langs (spoor)wegen en industrieterreinen wanner daarvoor een nieuw bestemmingsplan wordt gemaakt of wordt herzien.

Binnenkort stopt deze site